Daily Archives: 17. маја 2013.

Мала школа новинарства

Уобичајен

Интервју: умеће и технике

Интервју је дијалог новинара с неком личношћу која има нешто значајно да каже. Интервјуисање извора или сведока је драгоцен начин добијања информација из прве руке. Три елемента су битна за интервју:

 • Тема разговора
 • Саговорник
 • Питања.

Врсте интервјуa:

 • Класични
 • Импровизовани
 • Комбиновани.

Класични интервју садржи само питања и одговоре и у њему су по правилу саговорници истакнуте личности.

Импровизовани интервју је непредвидив и по томе како ће тећи и до каквих ће закључака довести. За њега се припремају само оквирна питања која се могу мењати у току разговора.

Комбиновани интервју спаја у себи класични и имповизовани интервју.

Прочитајте  наведене савете за успешно интервјуисање:

 • Будите припремљени – истражите тему или предмете пре интервјуа.
 • Написати место и време вођење интервјуа.
 • Основне податке о особи која се интервијуише и име и презиме новинара који води интервју.
 • Напишите барем двадесетак питања за почетак.
 • На састанак дођите на време и прикладно обучени.
 • Јасно изговарајте питања.
 • Избјегавајте постављање питања на која ћете добити одговор „да“ или „не“; на тај начин ћете добити више информација.
 • Не постављајте неугодна питања.
 • Ако имате добар план, тада ће и интервју бити успешан.

Извор:

 1. Станојчић Живојин. Савремени српскохрватск језик и култура изражавања: уџбеник за I, II, III и IV  разред средње школе. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства; Нови Сад: Завод за издавање уџбеника, 1989.